Betalning

hero image

Betala direkt

För närvarande erbjuder vi endast faktura som betalningsmöjlighet.

Faktura

Dina tjänster faktureras med 30 dagars betalningsvillkor. Ändra betalningsinformation Du kan hantera dina betalningsuppgifter genom att kontakta vår kundservice via kundservice@mittlager.nu Kreditupplysning Vi utför en sedvanlig kreditupplysning i samband med bokning utav förråd på Mitt Lager.

Uppsägning

Vi har ingen uppsägningstid men ni måste meddela vår kundservice innan de 15:e i månaden är sista hyresdag den sista dagen den aktuella månaden. Om ni säger upp ert förråd efter den 15:e i månaden löper hyran ytterligare en månad.

Depositionsavgift

Nivika Mitt Lager AB kan begära att kunden skall erlägga en depositionsavgift vid avtalets undertecknande eller senare. Om kunden inte erlägger sådan depositionsavgift har Företaget rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Depositionsavgift återbetalas vid avtalets upphörande, i den mån den inte behöver tas i anspråk av Nivika Mitt Lager AB till täckande av utestående hyra eller andra kostnader som kunden skall svara för.

Säkerhet

Vi använder SSL (Secure Socket Layer) som är ett säkerhetsprotokoll för säker överföring av data via internet (eller andra nätverk). SSL-protokollet skapar en krypterad kanal mellan avsändare och mottagare. Krypteringen försäkrar att ingen kan manipulera med data (Message Integrity). SSL-protokollet använder digitala certifikat för att kontrollera sändare och/eller mottagare av dataöverföringen (Server Authentication)

Allmänna bestämmelser

Läs gärna igenom våra allmänna bestämmelser för mer information innan du hyr ett förråd.

Nivika Mittlager AB
559054-1792
Ringvägen 38, 331 32 Värnamo
Telefontid: mån-fre 08-17

Våra förråd