Betalning

hero image

Betala direkt

När du bokar ditt förråd online kan du välja att betala med faktura, kreditkort eller  direkt från ditt konto.

Faktura

Din faktura skickas ut runt den 16e och skall vara inbetald senast den sista i månaden. Ändra betalningsinformation: Du kan hantera dina betalningsuppgifter genom att logga in på "mina sidor" och välja det eller de förråd du har bokat och ändra betalsätt. Om du har mer än ett förråd behöver du göra samma sak för alla förråden. Om du faktureras direkt av oss behöver du kontakta oss på kundservice@mittlager.se Kreditupplysning: Vi utför en sedvanlig kreditupplysning i samband med bokning av förråd hos oss på Mitt Lager.

Uppsägning

Man säger upp förrådet senast den 15:e i månaden för det månadsslut man går ut. Om man säger upp förrådet efter den 15:e i månaden löper hyran ytterligare en månad.

Depositionsavgift

Nivika Mittlager AB kan begära att kunden skall erlägga en depositionsavgift vid avtalets undertecknande eller senare. Om kunden inte erlägger sådan depositionsavgift har Företaget rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Depositionsavgift återbetalas vid avtalets upphörande, i den mån den inte behöver tas i anspråk av Nivika Mittlager AB till täckande av utestående hyra eller andra kostnader som kunden skall svara för.

Säkerhet

Vi använder SSL (Secure Socket Layer) som är ett säkerhetsprotokoll för säker överföring av data via internet (eller andra nätverk). SSL-protokollet skapar en krypterad kanal mellan avsändare och mottagare. Krypteringen försäkrar att ingen kan manipulera med data (Message Integrity). SSL-protokollet använder digitala certifikat för att kontrollera sändare och/eller mottagare av dataöverföringen (Server Authentication)

Allmänna bestämmelser

Läs gärna igenom våra allmänna bestämmelser för mer information innan du hyr ett förråd.

Nivika Mittlager AB
559054-1792
Ringvägen 38, 331 32 Värnamo
Telefontid: mån-fre 08-17

Våra förråd